Sidhuvudbild

Pedagogik

Sidan är under konstruktion

Det här arbetar vi med

Matematik
Vi räknar, sorterar, jämför och konstruerar. Vi arbetar med färg och form.

SpråK
Vi läser böcker, leker med rim och ramsor, sjunger och pratar.

Naturvetenskap

Skapande verksamhet
Vi arbetar med kreativt bildskapande, försöker låta barnen uttrycka sig utan krav under målningen.

Musik och rytmik
Vi sjunger mycket, ofta och gärna. Ibland leker vi med enkla instrument till.

Kultur
Vi går till biblioteket regelbundet och ofta på teater, vi har som mål att gå på museum och titta på konst åtminstone en gång per termin.

Demokrati och medbestämmande
Vi arbetar efter demokratiska principer och det är viktigt att barnen får känna att de är delaktiga i de beslut som fattas.Natur och miljö
Det är viktigt att barnen utvecklar en förståelse för sin omgivning och att vi måste vara rädda om naturen. Vi har anmält oss till Håll Sverige rents satsning Grön Flagg och deltar i Skräpplockardagarna varje år, vilket leder till att barnen ofta samlar ihop skräp vi hittar när vi är ute och går.

Att välja att arbeta med datorstöd eller att inte tycker jag är en väldigt svår balansgång, men jag har för närvarande valt att inte låta barnen arbeta med datorer under sin vistelsetid. Detta för att de flesta barn får utnyttja detta i hemmet. Detta är inte hugget i sten, men det är så det ser ut just nu.

Senast uppdaterad 140212