Sidhuvudbild

Om familjedaghemmet

Rabarberknopp

Verksamhetsidé:

Att erbjuda barn i förskoleålder en stimulerande verksamhet i liten barngrupp i hemmiljö. Detta innebär skapande, lek och att barnen ska få ta del av natur och kultur.

Verksamhetsbeskrivning:

Vardagen i verksamheten utgår ifrån mitt hem, men består till stor del av utflykter i närområdet – vi går till biblioteket, till skogen och till olika parker.
Ett samarbete finns med några andra familjedaghem i centrala Huddinge,

I verksamheten ska varje barn få chansen att vara med i en grupp och göra aktiviteter som är meningsfulla och stimulerande för det barnet. Grupperna delas in efter utvecklingsstadium eller intresse.

Verksamhetsmål:
- Att alla barn ska känna sig trygga, lyssnade på och behövda.
- Att alla barn ska få utöva delaktighet och medbestämmande.
- Att alla barn som är med i verksamheten ska ha en givande vardag och utvecklas allt efter sin förmåga.
- Att barnen ska lära sig att fungera i ett större sammanhang.
- Att hjälpa varje barn i sin utveckling genom att synliggöra läroprocesser och visa barnen deras framsteg med hjälp av pedagogisk dokumentation och portfolio.

I familjedaghemmet arbetar vi efter de styrdokument som finns för pedagogisk omsorg, läroplan för förskolan 98/10 och skollagen

DSC_0080.jpg

Senast uppdaterad 140204