Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Kontakten mellan mig som dagbarnvårdare och er som föräldrar är otroligt viktig för att barnen ska trivas och för att ni ska trivas, vi träffas ju förstås varenda dag i hallen, men utöver det så finns följande träffmöjligheter:

- Föräldrafika i samband med fettisdag, våffeldag, sommaravslutning, julavslutning och lucia.

- Du är som förälder alltid välkommen att vara med ditt barn i familjedaghemmet.

- 1-2 gånger per läsår är det föräldramöte, då vi går igenom det som är aktuellt.

- Jag erbjuder tid för ett utvecklingssamtal en gång per termin.

Senast uppdaterad 140206